ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอภิญญา อาบสา
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :งานธุรการ และงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่อยู่ :สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
Telephone :0954941954
Email :-
กลุ่ม / แผนก : งานธุรการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานธุรการ