[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

งานนโยบายและแผน
[ 10/พ.ย./2564 ] ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ( 21 / ) โดย admin
งานวิเคราะห์งบประมาณ
[ 5/พ.ย./2564 ] ของบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ( 26 / ) โดย admin
[ 19/ต.ค./2564 ] รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 39 / ) โดย admin
การจัดสรรงบประมาณ
[ 24/พ.ย./2564 ] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (70%) ( 9 / ) โดย admin
[ 24/พ.ย./2564 ] จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ( 10 / ) โดย admin
[ 24/พ.ย./2564 ] จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 8 / ) โดย admin
[ 16/พ.ย./2564 ] จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ( 16 / ) โดย admin
[ 5/พ.ย./2564 ] จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 ( 25 / ) โดย admin
ข่าวและประชาสัมพันธ์ สนผ.
เอกสารการประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา (Wed, 01 Dec 2021 05:12:35 +0000)
ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ภายใต้โครงการ SAKURA Science High School Program 2021 (ครั้งที่ 10) (Thu, 25 Nov 2021 04:07:14 +0000)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ห้องเรียนโลก : เปิดเทอมโลกหลังโควิด” (Tue, 26 Oct 2021 13:00:31 +0000)
ทุนการศึกษารัฐบาลนิวซีแลนด์สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ระยะสั้น (Wed, 20 Oct 2021 09:04:58 +0000)
ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ภายใต้โครงการ SAKURA Science High School Program 2021 (ครั้งที่ 9) (Tue, 19 Oct 2021 09:45:21 +0000)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ค.ศ.2021 – ค.ศ.2020 ของรัฐบาลโมร็อกโก (Tue, 19 Oct 2021 09:40:51 +0000)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (Fri, 03 Sep 2021 04:47:48 +0000)
รางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ (Wed, 18 Aug 2021 10:40:09 +0000)
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (Mon, 09 Aug 2021 06:53:13 +0000)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมทางการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ประจําปี ๒๕๖๔ (Wed, 04 Aug 2021 07:48:11 +0000)
ข่าวกิจกรรม
24 โดย : admin
24/พ.ย./2564       
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 8 / )
    

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน

อ่านต่อ....
24 โดย : admin
24/พ.ย./2564       
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 9 / )
    

การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 17 พ.ย. 2564 ณห้องประชุมประกายทอง

อ่านต่อ....
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานอื่น
[ 8/พ.ย./2564 ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ้งประกาศจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แห่ง ( 19 / ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2564 ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ แจ้งประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ แห่ง ( 19 / ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2564 ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ แจ้งประกาศเลิกขยายชั้นเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒ แห่ง ( 21 / ) โดย admin
[ 3/พ.ย./2564 ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ แจ้งประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ แห่ง ( 20 / ) โดย admin
[ 29/ต.ค./2564 ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 แจ้งประกาศรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 แห่ง ( 26 / ) โดย admin
ดาวน์โหลดคู่มือ/เอกสาร
20 โดย : admin
20/ต.ค./2564       
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
บันทึกความเข้าใจ (MOU) กรอบความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสถานศึกษา ( 36 / )
    

บันทึกความเข้าใจ (MOU) กรอบความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านต่อ....
19 โดย : admin
19/ต.ค./2564       
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปี 2564 ( 26 / )
    

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน

อ่านต่อ....
กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่

ทำเนียบบุคลากร
นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กำกับ ติดตามและบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน
ปฏิทินกิจกรรม
แบบสอบถาม
คลังเก็บรูปภาพ
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/ส.ค./2564
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
26 คน
สถิติเมื่อวานนี้
33 คน
สถิติเดือนนี้
204 คน
สถิติปีนี้
1846 คน
สถิติทั้งหมด
1846 คน
IP ของท่านคือ 54.80.173.217
(Show/hide IP)